Vilkår

Vilkår for tilmelding, prøvetid, udmeldelse, opkrævning, aflysninger, foto, instrumenter mv.

Tilmelding

Tilmelding gælder for en hel sæson - august til juni.
Ved opstart af ny sæson vil nuværende elever få besked fra musikskolen, når der bliver åbnet for gentilmelding til næste sæson (åben i perioden d. 1/5-15/5). Her får nuværende elever mulighed for at sikre sig en plads i musikskolen til næste sæson.
Når Musikskolen har modtaget jeres tilmelding, forsøger vi så vidt muligt at imødekomme ønsker og behov i forhold til tidspunkt, lokation osv. Jeres tilmelding betragtes først som bindende fra det tidspunkt i tager imod det foreslåede tidspunkt for undervisning.
Ved sæsonplanlægning (fra 1. maj – 31. aug.) kan der være flere tilbud som endnu ikke har et fastsat tidspunkt eller undervisningssted. Dette skyldes at vi afventer jeres tilmeldinger og interesse for tilbuddene, for derefter at oprette undervisningen der hvor interessen er størst.
Dette betyder også at I som forældre kan være med til at præge hvilket tilbud vi kan oprette på jeres skole, forstået således at hvis vi sammen kan skabe en passende interesse for et hold eller en/flere instrumentgrupper på jeres skole, er der større mulighed for at musikskolen kan sende sine fagspecifikke lærere ud til jer.

Prøvetid

Musikskolen tilbyder mulighed for:
- 3 måneders prøvetid til nye elever og ved instrumentskift
- 1 måneds prøvetid ved gentilmelding
- 2 prøvetimer til Musikalsk Legestue
Der betales dog altid for første rate / de timer man har deltaget i (prøvetiden er ikke gratis).

Udmeldelse og betalingspligt

Ved udmeldelse efter endt prøvetid er der betalingspligt for resten af sæsonen. Denne procedure er nødvendig for at kunne balancere musikskolens sæson-budgetter.
Udmeldelse skal ske til kontoret pr. mail til musikskolen@lejre.dk eller gennem udmeldelsesfunktionen i SpeedAdmin — OBS: det er ikke tilstrækkeligt at meddele ønske om udmeldelse til læreren.

Hvordan modtager du opkrævninger fra Lejre Musikskole

Betaling til Lejre Musikskole betales i 3 rater og en rate dækker ca. 3 måneder. Du kan altid se dine kommende betalinger på din forside i SpeedAdmin.

Raterne opkræves på følgende måde:

- Opkrævning via E-Boks.dk
- PBS. Har du i forvejen oprettet dine betalinger fra Lejre Kommune til at blive betalt over PBS, sker betaling til Musikskolen også automatisk via PBS.
- Girokort sendes ikke med posten – KUN ved fritagelse fra digital post

Restance

Lejre Kommune opkræver et rykkergebyr på kr. 250,- ved for sen betaling og restancer kan medføre udelukkelse fra undervisningen på Musikskolen.

Ændringer eller aflysninger af undervisning

Musikskolen tilbyder 34 ganges undervisning i en sæson. Vi følger folkeskolens ferier og helligdage.
Det kan blive nødvendigt at aflyse undervisningen ved eksempelvis sygdom, omsorgsdag el. lign., men vi vil så vidt muligt forsøge at vikar-dække undervisningen. Forekommer der mere end to aflysninger på en sæson, vil disse enten blive efterlæst eller godtgjort ved en tilbagebetaling via NEM-konto i slutningen af sæsonen.
Den enkelte lærer kan i løbet af sæsonen ændre den planlagte undervisning, for at erstatte den med anden relevant aktivitet (koncert, workshops el.lign).
Hvis I bliver forhindret i at komme til undervisning skal I huske altid at give musiklæreren besked. Lektioner, der forsømmes af eleven, erstattes ikke.
Læreren fører krydslister over eleverne og udebliver en elev mere end to gange uden forudgående aftale, vil læreren kontakte forældrene.
Musikskolen benytter dit mobilnummer og evt. emailadresse til besked på aflysninger og ændringer af undervisningen.

Fotografering / Video

Ved musikskolens undervisning, koncerter og arrangementer, vil der løbende blive fotograferet og filmet. Situationsbilleder og videoer vil herefter primært blive anvendt på musikskolens hjemmeside, Facebook og enkelte sociale medier. Såfremt man ikke ønsker at være med på offentliggjorte billeder og videoer fra Lejre Musikskole, kan dette til hver en tid meddeles skriftligt til kontoret pr. e-mail på musikskolen@lejre.dk.

Køb/leje af instrument

Hvis du overvejer at købe dit eget instrument, så anbefaler vi, at du kontakter din musiklærer i det pågældende fag, for at du kan få den bedst mulige vejledning.
Du kan også leje instrument hos musikskolen, dog ikke blokfløjte og klaver. Dette kan du tilføje ved din tilmelding i elevsystemet SpeedAdmin.
Leje opkræves sammen med betaling for undervisning.
Du eller dine forældre skal selv sørge for at, instrumentet er forsikret.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk