Sammenlægning af Lejre Billedskole og Lejre Musikskole

Fra 1/1 2020 er Lejre billedskole blevet en del af det samlede kommunale kulturtilbud her i Lejre.

På baggrund af det fælles fokus på børn og unges kunst og kulturundervisning samt mange års tæt samarbejde mellem Billedskolen og Musikskolen, er det endelige skridt nu taget til en sammenlægning af de to skoler.

Dette har længe været en mulighed, der har været skelet til, fra de to skolers ledelse og bestyrelser, da en sammenlægning vil skabe nye synergier og muligheder.

Billedskolen og dens aktiviteter vil forsætte som vi kender det, med de samme tilbud, lokaler og undervisere.

Der vil være en smule flydende overgang fra det gamle til det nye og vi er ikke helt på plads med billedskolens nye hjemmeside endnu. Vi arbejder på at den står klar april/maj inden tilmeldingen til kommende sæson 20/21.

Billedskolens aktiviteter kan fortsat følges på Facebook og er der spørgsmål er I meget velkommen til at kontakte os her på kontoret.

Lejre Kommunale Musik- og Billedskole, Skolevej 12, 4330 Hvalsø

Leder: Stefan Moulvad stmo@lejre.dk

Sekretær: Carina Uhre cauh@lejre.dk

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk