Hvor lærer du det?

Ved sæsonplanlægning (fra 1. maj – 31. aug.) kan der være flere tilbud som endnu ikke har et fastsat tidspunkt eller undervisningssted. Dette skyldes at vi afventer jeres tilmeldinger og interesse for tilbuddene, for derefter at oprette undervisningen der hvor interessen er størst. Dette betyder også at I som forældre kan være med til at præge hvilket tilbud vi kan oprette på jeres skole, forstået således at hvis vi sammen kan skabe en passende interesse for et hold eller en eller flere instrumentgrupper på jeres skole, er der større mulighed for at musikskolen kan sende sine fagspecifikke lærere ud til jer.

Klik på adresserne ovenfor for at komme til skolen eller klik på skolen herunder for at se mere og flere detaljer.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk