Trompet

Trompeten og trombonen hører til messingblæserfamilien. Det kan man se, på den måde mundstykket er udformet på. (Den måde man laver tonen på.)

Trompeten, som vi kender den i dag, stammer fra ca. 1820. Det ældste messinginstrument, vi kender, stammer fra bronzealderen - en lur.

Se her hvordan det lyder

Begynderundervisning - Du kommer til at lære instrumentet at kende. Hvordan man får lyd frem, hvordan det skal passes, og hvordan man skal øve sig hjemme. Du kommer til at lære nodernes navne, hvordan de skal spilles på instrumentet og lette rytmer. Du kommer til at spille små melodier.

Let øvede - Du får bl.a. lært længere melodier og flere noder. Også rytmelæren bliver udvidet. Vi ser på forskellige genrer indenfor messingmusikkens muligheder. Du kommer til at spille små duetter med din lærer.

Udvidet - Du kommer bl.a. til at spille forskellige større soloværker, og du kommer rundt i musikteorien (tonearter, skalaøvelser, dynamik og hørelære). Du kommer til at lave melodier selv, og du lærer at transponere melodier fra en toneart til en anden.

Du kan også få Trompet-undervisning på Trompethold

LærerLene Wændelin

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk