Teori og Hørelære

Teori og hørelære rummer nogle muligheder for dig, som søger udfordringer ud over at spille et instrument.

Teori

Formålet med teoriundervisning er at skabe overblik over musikkens virkemidler på tværs af genrer og gøre eleverne i stand til at gennemskue strukturer i musikken.
Vi arbejder med skriftlige opgaver for at gennemarbejde emnerne fra forskellige vinkler og analyserer, lytter, arrangerer og komponerer hvor vi kan komme til det.

Hørelære

Formålet med hørelære er at udvikle de færdigheder, der kræves for at opfatte musik bevidst. Det opnås gennem træning af den indre musikalske forestillingsevne og hukommelse, samt læse- og skriveøvelser.

Undervisning er niveaudelt: Et begynder- og et udvidet hold
Oprettelsen af holdene er afhængig af tilslutning.
Det er gratis at gå til teori og hørelære, hvis du allerede går til noget andet i musikskolen.

Lærer: Hans-Jacob Christensen og Marie Larsen

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk