Kor

Musikskolens kor er opdelt efter aldersgrupper. Det er gratis at gå til kor, hvis du allerede går til noget andet i musikskolen.

Det er superdejligt at synge sammen med andre.
Når du bruger din stemme korrekt er du tæt på dig selv. Og hvis du bruger den til sang kommer du hurtigt tæt på andre. Dens formåen afhænger blandt andet af, i hvilken tilstand du befinder dig: glæde, sorg, vrede, håb...
Det er en stor gave at kunne få lov til at formidle disse stemninger og dele dem med andre. Det er jo blandt andet derfor, man bliver sanger.
Musikskolen tilbyder kor fra 0.kl - og så vidt muligt undervisning, der hvor eleverne er og korene vil blive inddelt i passende aldersgrupper - tirsdag og torsdag.

Se her hvordan det lyder

Sæson 2020/2021:
Hvalsø - tirsdag kl. 14.30-15.20
Allerslev - torsdag kl. 14.00-14.50

I koret varmer vi op via bevægelse (tramp, klap) tilsat sang. Herigennem styrkes elevens pulsfornemmelse og det bliver lettere at lære en sang tonalt og rytmisk. Stemmen varmes op via kropsøvelser - og få egentlige stemme-opvarmende øvelser, da børn som regel har en langt mere naturlig tilgang til deres stemme og krop.
Der vil være tale om en slags musikalsk opdragelse, idet børnene lærer en masse sange med vidt forskelligt indhold og struktur (kanons, varierende taktarter mm).
Det vigtigste ved undervisningen i koret er dog at opretholde glæden ved at synge og RÅ…BE og hviske i kor.

I korets arbejde vil der indgå teori- og hørelære via gehørstræning af blandt andet nye melodier og gennemgang af musikteori. Det vil forøge muligheden for at få sangene til at sidde bedre rent tonalt. Det er desuden vigtigt at forstå, at kroppen og stemmen hænger ubrydeligt sammen. Der vil derfor også blive lagt vægt på andre aspekter af sangundervisning end det rent tonale. Der vil blive inddraget SDS (Sang, Dans og Spil), som er rytmer i kroppen (klap og tramp) tilføjet det sanglige aspekt. Enten i form af en melodi, improvisation eller immitation. Dette for at kunne mærke sin egen kropstyngde og derigennem styrke fornemmelsen af puls og underdelinger i musikken.

LærerSandra Maria Sørensen

 Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk