Improvisation og Elektronisk musik

Improvisation/Elektronisk musik kan virke lidt "farligt" hvis man ikke er vant til det, men når man først har fået hul på det, kan de fleste ikke få nok!

Improvisationslære er et tilbud til alle elever, på alle instrumenter og indenfor alle genrer. Det forventes, at man har et godt kendskab til sit instrument, ved hvor tonerne ligger, ikke er bange for noder samt har lyst til at prøve nye ting af.

Vi anvender teorien og hørelæren i praksis og kommer til at arbejde med musikkens grundelementer, fx rytme, toneart, skalaer, frasering, motiver og dynamik.

Vi vil spille "lidt af hvert" indenfor forskellige genrer, både noget der lyder pænt og smukt, men også noget der lyder lidt underligt og kantet.

Målet er at få en bedre forståelse af, hvordan musikken fungerer og hvilke muligheder man har, når man improviserer.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk