Guitar

Guitaren er et skønt instrument. - Uanset om du vil spille smukke klassiske ballader eller sej rock.

El-Guitar og Akustisk Guitar

Guitaren er et praktisk, let tilgængeligt og bredspektret instrument, og er derfor også meget populær i både moderne musik og i musikskolen.
Sværhedsgraden er ligefrem proportionel med indsatsen, ønsket og viljen. Glæden ved instrumentet strækker sig fra Lille Peter Edderkop, spillet på én, streng til store akkordsammenhænge med dertil hørende skalaer og improvisation.

I undervisningen lægges der vægt på den enkelte elevs ønsker m.h.t. valg af sange og melodier. Med de valgte melodier som udgangspunkt og trækplaster, kommer vi omkring de lidt "tørre" og mere teoretiske sider af musikken fra: Hvad er en takt? Hvad er en akkord? Hvornår er der omkvæd, og hvad er det? - til: Harmonisk opbygning, analyser af akkordkadencer, skalaer osv. Undervisningen er tilrettelagt på en måde, som gør, at du kommer godt omkring i guitarens store univers. Du vil derfor gradvist finde ud af, hvad du bedst kan lide at spille.

Læs mere om undervisningen i El-guitar her
Læs mere om undervisningen i Akustisk-guitar her

Hør om guitar-undervisning med Thomas her

Hør om guitar-undervisning med Lene her

Hør om guitar-undervisning med Hans-Jacob her

Det er også muligt at få guitar-undervisning på Instrumentalhold og på Musikhold

Lærer: Lene Fogsgaard, Thomas Borchersen, Hans-Jacob Christensen, Jens Hein, Kristoffer Munck, Rune Kielsgaard og Silas Tinglef

 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk