Fagot

Fagotten er et træblæserinstrument.

Fagotten er det dybeste instrument indenfor træblæsere, den kaldes også oboens storebror.
Fagotten er meget alsidig, når man spiller sammen med andre, spiller man tit basstemmen, men fagotten kan også spille melodier og soloer ligesom obo og klarinet.

Den er dobbeltrørbladdet ligesom oboen. Den er udviklet i det 18. århundrede af et instrument der hedder dulcian og har været populær i kunstmusikken siden barok-tiden.

Lærer: Susanne O. Nielsen

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk