Vilkår 17 / 18

Vilkår for opkrævning, indmeldelse, udmeldelse, prøvetid, venteliste, aflysninger mv.

Hvordan modtager du opkrævninger fra Lejre Musikskole

Betaling til Lejre Musikskole betales i 3 rater og en rate dækker ca. 3 måneder. Raterne opkræves på følgende måde:

- Opkrævning via E-Boks.dk
- PBS. Har du i forvejen oprettet dine betalinger fra Lejre Kommune til at blive betalt over PBS, sker betaling til Musikskolen også automatisk via PBS.
- Girokort sendes ikke med posten – KUN ved fritagelse fra digital post

Lejre Kommune opkræver et rykkergebyr på kr. 250,- ved for sen betaling.

Tilmelding

Når Musikskolen har modtaget jeres tilmelding, forsøger vi så vidt muligt at imødekomme ønsker og behov i forhold til tidspunkt, location osv. Hvis I takker ja til det foreslåede tidspunkt for undervisning, betragtes jeres tilmelding som bindende sæsonen ud. 

Udmeldelse og evt. betalingspligt

Ved udmeldelse efter endt prøvetid er der betalingspligt for resten af sæsonen. Denne procedure er nødvendig for at kunne balancere musikskolens sæson-budgetter. 
Udmeldelse skal ske til kontoret pr. mail til musikskolen@lejre.dk eller gennem udmeldelsesfunktionen i SpeedAdmin — OBS; det er ikke tilstrækkeligt at meddele ønske om udmeldelse til læreren.

Prøvetid

Musikskolen tilbyder mulighed for:
- 3 måneders prøvetid til nye elever
- 1 måneds prøvetid ved gentilmelding og instrumentskift
- 2 prøvetimer til Musikalsk Legestue

Første rate skal dog altid betales.

Venteliste

Vi håber at kunne imødekomme alle der søger ind på Musikskolen, men der kan desværre forekomme venteliste på enkelte instrumenter. Det er svært at sige noget entydigt om hvor hurtigt ventelisten bevæger sig, men kommer I på venteliste vil I modtage tilbud i den rækkefølge jeres indmeldinger er modtaget. Hvis I modtager et tilbud som I ikke kan benytte, beholder I jeres plads på ventelisten.

Ændringer eller aflysninger af undervisning

Musikskolen tilbyder 34 ganges undervisning i en sæson. Vi følger folkeskolens ferier og helligdage. Det kan blive nødvendigt at aflyse undervisningen ved eksempelvis sygdom, omsorgsdag el. lign., men vi vil så vidt muligt forsøge at vikar-dække undervisningen. Forekommer der mere end to aflysninger på en sæson, vil disse enten blive efterlæst eller godtgjort ved en tilbagebetaling via NEM-konto i slutningen af sæsonen. Den enkelte lærer kan i løbet af sæsonen ændre den planlagte undervisning, for at erstatte den med anden relevant aktivitet (koncert, workshops el.lign). Hvis I bliver forhindret i at komme til undervisning skal I huske altid at give musiklæreren besked. Lektioner, der forsømmes af eleven, erstattes ikke. Læreren fører krydslister over eleverne og udebliver en elev mere end to gange uden forudgående aftale, vil læreren kontakte forældrene.

Fotografering / Video

Ved musikskolens undervisning, koncerter og arrangementer, vil der løbende blive fotograferet og filmet. Situationsbilleder og videoer vil herefter primært blive anvendt på musikskolens hjemmeside, Facebook og enkelte sociale medier. Såfremt man ikke ønsker at være med på offentliggjorte billeder og videoer fra Lejre Musikskole, kan dette til hver en tid meddeles skriftligt til kontoret pr. e-mail på musikskolen@lejre.dk.

Køb af instrument

Hvis du overvejer at købe dit eget instrument, så anbefaler vi, at du kontakter din musiklærer i det pågældende fag, for at du kan få den bedst mulige vejledning.