Priser

Priser for undervisning i Lejre Musikskole

PRISER SÆSON 2017/2018:

Musikalsk Legestue 1-5 år (forløb af 12 uger), i alt kr. 610
Musikalsk Legestue 0-1 år (forløb af 8 uger), i alt kr. 430
Rytmik/Rytmisk Værksted, pr. rate kr. 610
Mini-Violin og Trompethold, pr. rate kr. 780

Soloundervisning, pr. rate kr. 1165
Sammenspil, pr. rate kr. 225
Kor (gratis hvis du går til andet på musikskolen), pr. rate kr. 225
Instrumentalhold, pr. rate kr. 1165
Musikhold, pr. rate kr.. 1165
Hørelære/teori (gratis hvis du går til andet på musikskolen), pr. rate kr. 170
Talentlinje, pr. rate kr. 1600
Studieteknik og Improvisationslære, pr. rate kr. 225
Strygersammenspil, pr. rate kr. 270
Fløjtesammenspil, pr. rate kr. 115

Instrumentleje, pr. rate kr. 330
Ani-Lab/Stop Motion, (forløb af 14 uger), i alt kr. 200

PRISER SÆSON 2018/2019:

Musikalsk Legestue 1-5 år (forløb af 12 uger), i alt kr. 620
Musikalsk Legestue 0-1 år (forløb af 8 uger), i alt kr. 440
Rytmik/Rytmisk Værksted, pr. rate kr. 620
Mini-Violin og Mini-Trompet, pr. rate kr. 790

Soloundervisning, pr. rate kr. 1185
Sammenspil, pr. rate kr. 230
Kor (gratis hvis du går til andet på musikskolen), pr. rate kr. 230
Instrumentalhold, pr. rate kr. 1185
Musikhold, pr. rate kr. 1185
Hørelære/teori (gratis hvis du går til andet på musikskolen), pr. rate kr. 170
Talentlinje, pr. rate kr. 1630
Studieteknik/Improvisationslære/Sangskrivning, pr. rate kr. 230
Strygersammenspil, pr. rate kr. 275
Fløjtesammenspil, pr. rate kr. 120

Instrumentleje, pr. rate kr. 340
Ani-Lab/Stop Motion, (forløb af 14 uger i 2018), i alt kr. 200

Undervisningen opkræves via det kommunale opkrævningssystem i tre rater:

1. rate opkræves den 1. november
2. rate opkræves den 1. februar
3. rate opkræves den 1. maj
Hver rate dækker ca. 1/3 af den samlede pris for hele sæsonen.
Musikalsk Legestue opkræves i 1 rate uafhængigt af ovenstående rater.

Lejre Kommune udsender opkrævningerne, og du bør være opmærksom på, at du muligvis modtager opkrævningen i din E-boks.
Ved for sen indbetaling opkræves rykkergebyr.