Priser 17 / 18

Priser for undervisning i Lejre Musikskole

Musikalsk Legestue 1-5 år (forløb af 12 uger), i alt kr. 610
Musikalsk Legestue 0-1 år (forløb af 8 uger), i alt kr. 430
Rytmik/Rytmisk Værksted, pr. rate kr. 610
Mini-Violin og Trompethold, pr. rate kr. 780

Mini-Violin fortsætter (halv-solo-tid), pr. rate kr. 582,50
Soloundervisning, pr. rate kr. 1165
Sammenspil, pr. rate kr. 225
Kor (gratis hvis du går til andet på musikskolen), pr. rate kr. 225
Instrumentalhold, pr. rate kr. 1165
Musikhold, pr. rate kr.. 1165
Hørelære/teori (gratis hvis du går til andet på musikskolen), pr. rate kr. 170
Talentlinje, pr. rate kr. 1600
Studieteknik og Improvisationslære, pr. rate kr. 225
Strygersammenspil, pr. rate kr. 270
Instrumentleje, pr. rate kr. 330
Ani-Lab/Stop Motion, (forløb af 14 uger), i alt kr. 200

Undervisningen opkræves via det kommunale opkrævningssystem i tre rater:

1. rate opkræves den 1. november 2017
2. rate opkræves den 1. februar 2018
3. rate opkræves den 1. maj 2018
Hver rate dækker ca. 1/3 af den samlede pris for hele sæsonen.

Musikalsk Legestue opkræves i 1 rate uafhængigt af ovenstående rater.

Lejre Kommune udsender opkrævningerne, og du bør være opmærksom på, at du muligvis modtager opkrævningen i din E-boks.
Ved for sen indbetaling opkræves rykkergebyr.