Musikskolen åbner igen d. 2.Juni

Det er med stor glæde at vi kan informere om at musik og kulturskolerne nu må blive en del af genåbningen. Det betyder at vi fra tirsdag d. 2. juni kan gennemføre vores undervisning ude på skolerne

Det har på alle måder været en spændende og lærerig periode for os alle og vi vil endnu engang sige tak for jeres imødekommenhed over for de nye undervisningsformer vi har kunnet tilbyde i Corona-lock-down.

Selv om der ikke er så mange ugers undervisning tilbage glæder vi os til at se jer og slutte sæsonen af sammen.

Det bliver desværre uden vores store sommerafslutning, så I må spise en vingummi sammen jeres lærer i stedet for.
Selv om vi ikke kan mødes fysisk vil vi gerne runde sæsonen af med en video-kavalkade fra Corona-tiden. Vi slipper en flot samling elev-musikvideoer løs på musikskolens youtube-kanal søndag d. 14. juni. Hvordan dette præcis kommer til at løbe af stablen, vil I høre nærmere om.

Retningslinjer for musikskoleundervisning
Der er selvfølgelig retningslinjer som vi følger nøje og det kan betyde at enkelte undervisnings tilbud ikke kan gennemføres eller vil blive læst under andre former end før nedlukningen. Er dette tilfældet for din undervisning vil du blive kontaktet af din lærer. Har du ikke har hørt andet regner vi med at se dig på din ”gamle” tid .. samme sted samme tid  .

For at skabe et sikkert undervisningsmiljø vil der være behov for at rengøre instrumenter/afspritte håndtag og kontaktflader osv. og i nogle tilfælde flytte undervisningen til et andet lokale. Dette vil blive foretaget af jeres lærer og foregå i den afsatte undervisningstid, men vi vil selvfølgelig bestræbes os på at det fylder så lidt som muligt.

Vi vil bede jer læse nedenstående og gennemgå det med jeres børn:

• Har du symptomer på sygdom må du ikke møde op til undervisning
• Alle elever skal vaske hænder før og efter undervisning
• Eleven medbringer eget instrument / trommestikker (dog ikke klaver og trommer)
• Der må ikke være andre i undervisningslokalet end elever(er) og lærer
• Eleven skal vente udenfor og vil blive hentet af sin lærer

Har I spørgsmål til ovenstående er I meget velkomne til at kontakte musikskolens kontor: musikskolen@lejre.dk eller 2156 2085.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk