Mini Violin 4-5 år

Mini-violin er for de 4-5 årige, som gerne vil spille et strygeinstrument, og deres forældre

Forældrene spiller naturligvis en meget aktiv rolle i musikundervisningen på dette alderstrin, både på musikskolen og i hjemmet. Og det forventes derfor at forældrene deltager i undervisningen.
Undervisningen vil naturligvis tage udgangspunkt i sang og leg; vi skal klappe, øve os i at holde på en violin og på en bue, og selvfølgelig spille sammen. Vi synger og leger fortrinsvis med de melodier, som vi senere vil lære at spille.
Ved en tidlig start på violin er der god tid til at lege alle de fundamentale musiske færdigheder ind fra starten, samtidig med at øret bygges op gennem musikken. Det giver en rigtig god base for udviklingen på instrumentet.
Til at starte med vil forældrene også får mulighed for at leje en violin og efter jul kan børnene også leje deres egen violin.

Lærer: Mette Vendelbo

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk