Mini Violin 4-5 år

Mini-violin er for de 4-5 årige, som gerne vil spille et strygeinstrument, og deres forældre

Forældrene spiller naturligvis en meget aktiv rolle i musikundervisningen på dette alderstrin, både på musikskolen og i hjemmet. Og det forventes derfor at forældrene deltager i undervisningen.
Undervisningen vil naturligvis tage udgangspunkt i sang og leg; vi skal klappe, øve os i at holde på en violin og på en bue, og selvfølgelig spille sammen. Vi synger og leger fortrinsvis med de melodier, som vi senere vil lære at spille.
Ved en tidlig start på violin er der god tid til at lege alle de fundamentale musiske færdigheder ind fra starten, samtidig med at øret bygges op gennem musikken. Det giver en rigtig god base for udviklingen på instrumentet.
Til at starte med vil forældrene også får mulighed for at leje en violin og efter jul kan børnene også leje deres egen violin.

Lærer: Mette Vendelbo

Mette Vendelbo

  
Underviser i Bratsch og Violin, Strygersammenspil, Miniviolin, Rytmik og Kompagnon (musikundervisning i folkeskolen)
 
Jeg er færdiguddannet bratschist fra musikkonservatorierne i København og Århus. Jeg havde spillet violin over ti år, da jeg forelskede mig i bratschens smukke dybere klang og bestemte mig for at gøre "violinens storebror" til mit hovedinstrument og søge ind på konservatoriet.

Som en del af min uddannelse har jeg studeret et år på Hanns Eisler konservatoriet i Berlin og nu assisterer jeg af og til i de danske symfoniorkestre, og spiller kammermusik ved siden af.

Siden 2005 har jeg arbejdet med musikskoleundervisning, hvor jeg har udviklet min interesse for musikpædagogik - især for Kodalys ideer (do re mi), og det betyder meget for mig at kunne videregive glæden ved at spille musik.